หลักสูตรภาษาอังกฤษ  (Language School)

General English หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ถึงแม้นักเรียนจะไม่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้มจนถึงระดับสูง จะฝึกความเข้าใจภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ เปิดสอนหลักสูตรทั้งระยะสั้น (ต่ำกว่า 12 สัปดาห์) และระยะยาวคือ 1 ปี สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ตลอดทั้งปี

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9-13 (อายุ 13-19 ปี) โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง แต่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจึงคล้ายคลึงกัน โรงเรียนส่วนใหญ่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนใน Year 9 (ม.3 อายุ 13 ปี) บางโรงเรียนรับตั้งแต่ Years 7
 

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดเป็นของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นระบบสหศึกษา  ภาคการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 เทอม ระหว่างเทอมหยุดให้พักประมาณ 2 สัปดาห์

ระดับโพลีเทคนิค

คือสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดอบรมสายอาชีพ โดยเน้นด้านอุตสาหกรรมธุรกิจและการพาณิชย์ มีสาขาวิชามากถึง 150 สาขา มีหลักสูตร ประกาศนียบัตร อนุปริญญา จนถึงปริญญาตรี มีทั้งหมด 22 แห้ง กระจายอยู่ 15 แห่งในเกาะเหนือ และ 7 แห่งในเกาะใต้

 

โดยมากจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม ของทุกปี

ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีด้วยกันทั้งหมด 8 แห่ง และเป็นของรัฐบาลทั้งหมด  อยู่ที่เกาะเหนือ  5 แห่งคือ

  • University of Auckland อยู่ที่เมือง Auckland
  • Massey University อยู่ที่เมือง Palmerston North
  • Victoria University of Wellington อยู่ที่เมือง Wellington
  • University of Waikato อยู่ที่เมือง Hamilton
  • Auckland University of Technology อยู่ที่เมือง Auckland เดิมชื่อ AIT
 

และที่เกาะใต้ อีก 3 แห่งคือ

  • University of Canterbury อยู่ที่เมือง Christchurch
  • Lincoln University อยู่ที่เมือง Christchurch
  • University of Otago อยู่ที่เมือง Dunedin

มหาวิทยาลัยเหล่านี้เปิดหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator