หลักสูตรภาษาอังกฤษ General / Intensive English

General English หลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ถึงแม้นักเรียนจะไม่มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้มจนถึงระดับสูง จะฝึกความเข้าใจภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์

ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียน รัฐส่วนใหญ่เป็นแบบสหศึกษา ส่วนของ เอกชน นั้นมีทั้งแบบหญิงล้วน ชายล้วน หรือ สหศึกษา บางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนประจำ จำนวนปีการศึกษาในระดับมัธยมจะแตกต่างกันไปในแต่ละมณฑล แต่เมื่อรวมการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วจะรวมใช้เวลาเรียน 12 ปี

ข้อยกเว้นคือ มณฑลควิเบคจะจัดระบบชั้นมัธยมเลยไปอีก 1 ปี รวมเวลาเรียน 13 ปี และเมื่อเรียนไปอีก 3 ปีก็จะได้รับปริญญาตรี ในขณะที่มณฑลอื่นๆ หลักสูตรป.ตรีจะใช้เวลาเรียน 4 ปี

 

ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ของแคนาดามีทั้งขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปจะไม่มีการสอบเข้า แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีมาตรฐานของตนเอง โดยส่วนใหญ่จะดูความสามารถทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากผลคะแนน TOEFL หรือ ITELTS โดย TOEFL ต้องมีคะแนน อย่างต่ำ 550 ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีของแต่ละมณฑลนั้นแตกต่างกัน ไปจาก 3-5 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย หลักสูตรป.ตรีโดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปีถ้าบางสาขาอาจจะมีหลักสูตรเรียนด้วยฝึกงานด้วยจะใช้ระยะเวลาประมาณ5 ปีสำหรับหลักสูตร ป.โท จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1ปี -2 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3ปี – 5ปี

พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator