ภูมิประเทศ
ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ละติจูด 10 องศา 41 ลิปดาใต้ ถึง 43 องศา 39 ลิปดาใต้ ลองติจูด 113 องศา 9 ลิปดาตะวันออก ถึง 153 องศา 39 ลิปดาตะวันออก โดยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งทวีป เป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคและมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่โดยประมาณ 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลกรองจากประเทศรัสเซีย แคนาดา จีน อเมริกา และบราซิล พื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย จุดที่สูงสุดในออสเตรเลียคือ ยอดเขาคอสเซียสโค มีความสูง 2,228 เมตร มีประชากรอาศัยหนาแน่นทางแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ และทางตะวันตกเฉียงใต้เพราะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์กว่า
 
ภูมิอากาศและฤดูกาล
ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์ พื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศ ตั้งอยู่ในเขตร้อน ส่วนที่เหลือตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น ประเทศออสเตรเลียที่มีความกว้างใหญ่ จึงเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศที่มีความหลากหลาย โดยทั่วไปจะมีอากาศกำลังเย็นสบาย แต่สำหรับในส่วนพื้นที่บริเวณที่ราบสูง และพื้นที่ในรัฐ Tasmania และบริเวณตะวันออกเฉียงใต้จะมีอากาศหนาวเย็นกว่า ส่วนทางด้านตอนเหนือ จะมีลักษณะอากาศทั่วไปใกล้เคียงกับเขตเอเซีย และแปซิฟิค
 
ประเทศออสเตรเลีย มี 4 ฤดูกาล ดังนี้
 

ฤดูร้อน

ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

อุณหภูมิ 20 – 35 เซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วง

มีนาคมถึงพฤษภาคม

อุณหภูมิ 11 – 25 เซลเซียส

ฤดูหนาว

มิถุนายนถึงสิงหาคม

อุณหภูมิ 05 – 15 เซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ

กันยายนถึงพฤศจิกายน

อุณหภูมิ 11 – 25 เซลเซียส

 
 
รัฐและเมืองสำคัญ
 
 
พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator