ข้อมูลทั่วไป

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีเนื้อทีกว้างประมาณ  9.9 ล้าน ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 18 เท่า ของพื้นที่ประเทศไทย) ลักษณะภูมิประเทศ มีความหลากหลาย คือ มีทั้งป่าดงดิบ ภูเขา ที่ราบสูง ทะเลทรายและที่ลุ่ม ส่วนกว้างของประเทศจากทิศตะวันตก ติดฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงทิศตะวันออก ติดมหาสมุทรแอตแลนติก มีความกว้างถึง 4,500 กิโลเมตรใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง   ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับประเทศแคนาดา ทิศใต้ ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก

 

ภูมิอากาศ

อเมริกา นั้นเป็นประเทศที่มีความแตกต่างทางภูมิอากาศของแต่ละเขตยังแตกต่างกันออกไป ด้วย เราจะสามารถพบกับทุกสภาพภูมิอากาศได้ในอเมริกา ตั้งแต่อุณหภูมิหนาวติดลบจนถึงอากาศร้อนแบบทะเลทราย หรือสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับเมืองไทยภัยธรรมชาติที่เกิดในอเมริกา เช่น น้ำท่วม, พายุเทอร์นาโด,หิมะถล่ม, ไฟป่า และแผ่นดินไหว สภาพอากาศโดยทั่วไปแล้วสำหรับแถบตอนกลางของประเทศ อากาศในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยจะมีอากาศหนาวที่สุดช่วงเดือนมกราคม และร้อนที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคมส่วนแถบตะวันออก อากาศในฤดูร้อนกับฤดูหนาวจะไม่เย็นจัดนัก คล้ายกับฤดูใบไม้ผลิแต่ในฤดูร้อนอากาศอาจสูงเท่ากับแถบเส้นศูนย์สูตร

 

แถบที่อากาศอบอุ่นสบายไม่มีหิมะคือที่รัฐแคลิฟอร์เนียฟลอริดา และอริโซน่า ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนสีสันสวยงามมาก

มีทั้งหมด 4 ฤดูคือ

Season / ฤดู

เดือน

Summer / ฤดูร้อน

มิถุนายน - สิงหาคม

Autumn /  ฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน - พฤศจิกายน

Winter /   ฤดูหนาว

ธันวาคม - กุมภาพันธ์

Spring /   ฤดูใบไม้ผลิ

มีนาคม - พฤษภาคม

 
ประชากรและเชื้อชาติ
ประชากรดั้งเดิมคือ ชาวอินเดียนแดงหลายเผ่าแต่ปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากชนชาติต่างๆ ทั่วโลกชนกลุ่มแรกที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานคือ ชาวอังกฤษและชาวเนเธอร์แลนด์ต่อมามีการนำชนผิวดำจากประเทศแอฟริกาเข้ามาเป็นทาส ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาชาวเอเชียได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้น โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นจะอาศัยอยู่ในรัฐฮาวายมากที่สุด รัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย
พลัส เอ็ดดูเคชั่น บาย อาเธอร์ พลัส
13/259 นวมินทร์ 67 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร 02 001 9817 มือถือ 094 646 5992
© Copy Rights by pluseducation.com
Administrator